ROHE
Aleje Jerozolimskie 200/324
02-486 Warszawa

T: 22 270 24 21
oferty@rohe.pl
biuro@rohe.pl

Szanujemy Twoje
prawo do prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ROHE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Aleje Jerozolimskie 200/324, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486905, NIP: 9512397152, REGON: 362364121. e-mail: biuro@rohe.pl
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży dotyczącej nieruchomości, a także na podstawie art. 34 ust 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; Gdy Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazania deweloperowi lub pośrednikowi to dane będą również przetwarzane w niezbędnym zakresie dla realizacji tych celów [podstawy prawne przetwarzania to: art. 6 ust. 1 lit.a) b) i c) Rozporządzenia]
 3. A ponadto, dane osobowe będą przetwarzane w uzasadnionym interesie Developera, polegającym na marketingu naszych usług, obronie przed nadużyciami, roszczeniami lub dochodzeniu własnych roszczeń, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Państwa przyszłego Kontrahenta, polegającego na dążeniu do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa planowanej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami. [art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia]
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane do Notariusza oraz Dewelopera z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 410 w transakcji sprzedaży nieruchomości i do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji, a ponadto do podmiotów prowadzących obsługę informatyczną i/lub księgowo-kadrową Developera.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w razie wszczęcia postępowań reklamacyjnych, sądowych, podatkowych lub administracyjnych – również w okresie ich trwania. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych do pośrednika, to dane w tym celu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do wykonania zgłoszenia, nawiązania kontaktu i realizacji współpracy, chyba że wcześniej cofnie Pani/ Pan swoją zgodę.
 6. Ma Pani/Pan prawo zażądać dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych do celów marketingu naszych usług lub innym celu uzasadnionym interesem administratora. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie – np. e-mailem na adres: biuro@rohe.pl lub na piśmie.
 8. W sytuacji, gdy dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody:
  • Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. (Nie będzie jednak ono miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); Cofnąć zgodę można bezpłatnie, w dowolnym momencie – np. e-mailem na adres biuro@rohe.pl lub na piśmie.
  • W razie, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, w tym Rozporządzenia: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 21 września 2022 r.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://rohe.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Porozmawiajmy
Aleje Jerozolimskie 200/324
02-486 Warszawa
Polityka prywatności

2021 ROHE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Design: ComUp.pl